Despre

Societatea europeană se îndreaptă spre o economie bazată pe cunoaştere. Aceasta nu este doar un obiectiv al Agendei de la Lisabona, ci o realitate confirmată de către CEDEFOP (Centrul European pentru Dezvoltarea Formarii Profesionale), în studiul său privind nivelul de calificări necesare pentru lucrătorii europeni (citat din “Noi competenţe pentru noi locuri de muncă” CE de comunicare, 2008).

Proiectul “KC4All” – Competenţe-cheie pentru Toţi – își propune să consolideze competenţele de bază esenţiale ale adulţilor slab calificati, să îmbunătăţească şansele lor de angajare printr-o abordare alternativă de învăţare (bazate pe TIC, centrate pe utilizator, interes-orientate).

Partenerii implicați desfăşoară activităţi de cercetare pentru a identifica nevoile specifice ale utilizatorilor finali şi de a colecta resurse deja dovedite pentru angajare.
Proiectul dezvoltă o nouă soluţie pentru livrarea de conţinut legate de angajare şi îndrumare pentru cei cu risc de excludere. Acesta va fi livrat prin intermediul reţelelor naţionale Telecentru şi dincolo (centre civice, centre de educaţie a adulţilor, ONG, e-centre, PAPI, etc).

Rezultate așteptate
Ghid pentru utilizatorii finali
Manual pentru facilitatori
Linii directoare pentru beneficiari

Alte rezultate
Schimbul de bune practici în domeniul formării profesionale a adulţilor, educație non-formală pe competențele cheie necesare pentru ocuparea forţei de muncă

Competenţe-cheie abordate în cadrul proiectului
Competenţe digitale
Sociale şi competenţe civice
Spiritul de iniţiativă şi antreprenoriat

Ghidul Facilitatorului vă va oferi informaţii şi vă va ajuta să vă orientați pentru a acționa ca un tutore / facilitator pentru setul de instrumente. Setul de instrumente pentru persoanle în căutarea unui loc de muncă își propune să consolideze competenţele de bază esenţiale ale adulţilor slab calificați, să îmbunătăţească şansele lor de angajare printr-o abordare alternativă de învăţare (bazate pe TIC, centrate pe utilizator, interes-orientate).

Management access
Toolkit access
Access to the Project Management
Access to Toolkit Management


SUPPORTED BY