Rīkojies!

Rīkojies!

1. nodarbība: Digitālā identitāte

Dokuments kursu koordinatoriem / metodiskie norādījumi nodarbību vadītājiem
Saturs: nodarbības ilgums, nepieciešamie materiāli (nepieciešamā datorprogrammatūra u.c.), grupas lielums, dalībnieku iepriekšējās zināšanas, apgūstamās zināšanas, nodarbību norise.
Dace Krauja

Kraujas kundzei nepieciešama Jūsu palīdzība

Dacei Kraujai ir profils sociālajā tīklā Facebook. Viņa par savu draugu ir piereģistrējusi skolas biedreni, kas nepārtraukti raksta nepieklājīgu jokus  viņas cilnē Wall (Siena). Darba devējs, kam interesē Daces kandidatūra, ir apmulsis …

  1. Apskatiet Daces Facebook profilu? Vai tas ir pieejams ikvienam? Kas viņai būtu jādara, lai potenciālais darba devējs nevarētu piekļūt šādai informācijai?
  2. Kādu informāciju viņa varētu atļaut apskatīt visiem, arī darba devējiem? (iespējamais risinājums: fotogrāfijas, diskusijas utt.)

Jūsu digitālā identitāte = darbs! – Kraujas kundzei nepieciešama Jūsu palīdzība

Tagad Jūsu kārta! Tagad Jūsu kārta! 

  1. Vai Jums ir izveidots Facebook profils? Izveidojiet to!
  2. Kādu drošības līmeni esat izvēlējušies? Pārbaudiet to!
  3. Vai Jums ir izveidots Linkedin profils? Izveidojiet to!
  4. Kā Jūs varat uzlabot savu tēlu?

Jūsu digitālā identitāte! – Tagad Jūsu kārta!

Pasniedzēju rokasgrāmata sniegs Jums nepieciešamo informāciju, lai varētu izmantot Tiešsaistes Nodarbinātības Rīku “Key competences for all“. Nodarbinātības Rīks paredzēts pieaugušo apmācībām, palīdzot apgūt prasmes, kas nepieciešamas nodarbinātībai un savas individuālās konkurētspējas uzlabošanai darba tirgū. Apmācībās izmantota inovatīva, IKT orientēta un lietotāja vajadzībām personalizēta apmācību metodika.


Management access
Toolkit access
Access to the Project Management
Access to Toolkit Management


SUPPORTED BY