Rīkojies!

Rīkojies!

2. nodarbība: Runas māksla

Dokuments kursu koordinatoriem / metodiskie norādījumi nodarbību vadītājiem

Saturs: nodarbības ilgums, nepieciešamie materiāli (nepieciešamā datorprogrammatūra u.c.), grupas lielums, dalībnieku iepriekšējās zināšanas, apgūstamās zināšanas, nodarbību norise.

Dace Krauja

Kraujas kundzei nepieciešama Jūsu palīdzība

Lai prezentētu sevi tikšanās reizē ar potenciālajiem darba devējiem, Dace ir sagatavojusi MS PowerPoint prezentāciju. Viņa vēl tikai mācās, un tādēļ Dacei nepieciešama Jūsu palīdzība.

  1. Atveriet un apskatiet dokumentu: Kāda informācija viņai vēl būtu jāiekļauj? (nepieciešams iekļaut: valodu zināšanas, vairāk izcelt pieredzi viesmīlības jomā)
  2. Kādu veidni un slīdu pāreju viņai būtu jāizmanto, lai varētu sevi labāk prezentēt?

Daces Kraujas prezentācijas analīze

 Daces Kraujas prezentācija (ar kļūdām)

Daces Kraujas prezentācija

Tagad Jūsu kārta! Tagad Jūsu kārta! 

  1. Sagatavojiet savu runu, izmantojot MS PowerPoint prezentāciju: 5 – 10 slīdos pastāstiet par savu iepriekšējo pieredzi, atklājot savas kompetences un stiprās puses. Saglabājiet Kraujas kundzes prezentāciju ar nosaukumu vards_uzvards.pptx un strādājiet ar to ….
  2. Pārlasiet vairākas reizes savu prezentāciju, tad prezentējiet to pārējiem kursu dalībniekiem.

Prezentācija – Tagad Jūsu kārta!

Pasniedzēju rokasgrāmata sniegs Jums nepieciešamo informāciju, lai varētu izmantot Tiešsaistes Nodarbinātības Rīku “Key competences for all“. Nodarbinātības Rīks paredzēts pieaugušo apmācībām, palīdzot apgūt prasmes, kas nepieciešamas nodarbinātībai un savas individuālās konkurētspējas uzlabošanai darba tirgū. Apmācībās izmantota inovatīva, IKT orientēta un lietotāja vajadzībām personalizēta apmācību metodika.


Management access
Toolkit access
Access to the Project Management
Access to Toolkit Management


SUPPORTED BY