Gatavojies!

Gatavojies!

3. nodarbība: CV sagatavošana

Dokuments kursu koordinatoriem / metodiskie norādījumi nodarbību vadītājiem

Saturs: nodarbības ilgums, nepieciešamie materiāli (nepieciešamā datorprogrammatūra u.c.), grupas lielums, dalībnieku iepriekšējās zināšanas, apgūstamās zināšanas, nodarbību norise.

Dace Krauja
Kraujas kundzei nepieciešama Jūsu palīdzība: Viņa ir sagatavojusi savu CV un aizsūtījusi vairākām viesnīcām, bet nav saņēmusi atbildes … 

Klikšiniet šeit, lai atvērtu dokumentu: Veidne CV analīzei

  1. Izpētiet viņas CV un atrodiet, ko viņa ir aizmirsusi (iespējamās atbildes: telefona numurs, kļūda e-pasta adresē).
  2. Informācijas izvietojums CV var tikt uzlabots: iesakiet  citu CV veidni.
Tagad Jūsu kārta!
Tagad Jūsu kārta
  1. Pirms sākat rakstīt savu CV iepazīstieties ar dokumentu: Padomi_CV_rakstisana_un_CV_paraugi.doc. Tajā atradīsiet daudz vērtīgu padomu.
  2. Sava CV rakstīšanā kā veidni varat izmantot arī Daces Kraujas CV. Neaizmirstiet saglabāt savu CV ar nosaukumu vards_uzvards_CV.docx
  3. Pārbaudiet, vai neesat kaut ko aimirsuši!
  4. Iesakiet vismaz 2 veidnes.

Daces Kraujas kompetences

Daces Kraujas CV ar kļūdām

Ieteikumi Daces Kraujas CV kļūdu analīzei

Daces Kraujas uzlabots CV

 

Pasniedzēju rokasgrāmata sniegs Jums nepieciešamo informāciju, lai varētu izmantot Tiešsaistes Nodarbinātības Rīku “Key competences for all“. Nodarbinātības Rīks paredzēts pieaugušo apmācībām, palīdzot apgūt prasmes, kas nepieciešamas nodarbinātībai un savas individuālās konkurētspējas uzlabošanai darba tirgū. Apmācībās izmantota inovatīva, IKT orientēta un lietotāja vajadzībām personalizēta apmācību metodika.


Management access
Toolkit access
Access to the Project Management
Access to Toolkit Management


SUPPORTED BY