2. nodarbība

Gatavojies!

Gatavojies!

2. nodarbība: Darba meklēšana

Dokuments kursu koordinatoriem / metodiskie norādījumi nodarbību vadītājiem

Saturs: nodarbības ilgums, nepieciešamie materiāli (nepieciešamā datorprogrammatūra u.c.), grupas lielums, dalībnieku iepriekšējās zināšanas, apgūstamās zināšanas, nodarbību norise.

Dace Krauja
Kraujas kundzei nepieciešma Jūsu palīdzība Lai sistematizētu savus darba meklējumus, Dace Krauja izveidoja speciālu MS Excel darba lapu.
Tajā viņa apkopo informāciju par visiem darba piedāvājumiem, uz kuriem piesakās. Taču Dace nav paredzējusi vietu visai svarīgākajai informācijai:

Klikšķiniet šeit, lai atvērtu dokumentu: Organizējiet savu meklēšanu

  1. Apskatiet darba lapu un izdomājiet, kā atrisināt viņas problēmu (iespējamais risinājums: pievienojiet kolonnu “izsūtīts + datums”).
  2. Viņa nevar izlasīt visu uzrakstīto. Vai Jūs varat Dacei palīdzēt uzlabot tabulu, lai tā kļūtu pārskatāmāka?
Tagad Jūsu kārta!
Tagad Jūsu kārta!
  1. Atveriet darba lapu, kurai dodat priekšroku un saglabājiet to ar nosaukumu vards_uzvards_N2.xlsx
  2. Ierakstiet tajā 1. nodarbībā atrastos darba piedāvājumus, aizpildot visas tabulas šūnas.

Pasniedzēju rokasgrāmata sniegs Jums nepieciešamo informāciju, lai varētu izmantot Tiešsaistes Nodarbinātības Rīku “Key competences for all“. Nodarbinātības Rīks paredzēts pieaugušo apmācībām, palīdzot apgūt prasmes, kas nepieciešamas nodarbinātībai un savas individuālās konkurētspējas uzlabošanai darba tirgū. Apmācībās izmantota inovatīva, IKT orientēta un lietotāja vajadzībām personalizēta apmācību metodika.


Management access
Toolkit access
Access to the Project Management
Access to Toolkit Management


SUPPORTED BY