Izvēlies!

Izvēlies!

1. nodarbība: No prasmju novērtējuma līdz apmācībām

Dokuments kursu koordinatoriem / metodiskie norādījumi kursu vadītājiem

Saturs: nodarbības ilgums, nepieciešamie materiāli (nepieciešamā datorprogrammatūra u.c.), grupas lielums, dalībnieku iepriekšējās zināšanas, apgūstamās zināšanas, nodarbību norise.

Dace Krauja
Palīdzi Kraujas kundzei izvēlēties darbu 

Dace Krauja ir veikusi savu prasmju novērtēšanu un domā, ka varētu strādāt tūrisma vai apkalpojošā sfērā.  Viņas darba pieredze viesmīlības jomā ļauj izvēlēties dažādas profesijas apkalpojošā sfērā, piemēram, bārmeņa vai viesnīcas administratora darbu, kas saistīts ar augstāku atbildības līmeni.

Jautājums:

Kurš darbs ir viņai piemērotāks? Salīdziniet divus darba aprakstus un divus darba piedāvājumus (bārmenis un viesnīcas administrators) ar Kraujas kundzes prasmju novērtējumu un palīdziet viņai izdarīt izvēli.

 

1. nodarbība: Viesnīcas administrators – darba apraksts

1. nodarbība: Bārmenis – darba apraksts

1. nodarbība: Vakance Nr. 1 – Dace Krauja

1. nodarbība: Vakance Nr. 2 – Dace Krauja

1. nodarbība: Palīgs prasmju apzināšanai – Dace Krauja

Risinājums: kad esat veikuši uzdevumu, varat atvērt šo datni.

 1. nodarbība: Prasmju novērtējums – Dace Krauja – risinājums

Tagad Jūsu kārta! Tagad Jūsu kārta! Veiciet savu prasmju novērtēšanu, izmantojot zemāk doto dokumentu: 1. nodarbība: Jūsu prasmju novērtējums. Atrodiet divus darba aprakstus, kas būtu saistīti ar profesiju, kura Jums patīk. Tad izpētiet savu prasmju novērtējumu un noskaidrojiet, kuras prasmes Jums vajadzētu uzlabot, lai šo darbu iegūtu. Izmantojiet dokumentu: 1. nodarbība: Prasmju novērtējums un apmācības. Sāciet jau tagad!
 

1. nodarbība: Jūsu prasmju novērtējums

1. nodarbība: Prasmju novērtējums un apmācības

Pasniedzēju rokasgrāmata sniegs Jums nepieciešamo informāciju, lai varētu izmantot Tiešsaistes Nodarbinātības Rīku “Key competences for all“. Nodarbinātības Rīks paredzēts pieaugušo apmācībām, palīdzot apgūt prasmes, kas nepieciešamas nodarbinātībai un savas individuālās konkurētspējas uzlabošanai darba tirgū. Apmācībās izmantota inovatīva, IKT orientēta un lietotāja vajadzībām personalizēta apmācību metodika.


Management access
Toolkit access
Access to the Project Management
Access to Toolkit Management


SUPPORTED BY