Izvēlies!

Izvēlies!

2. nodarbība: Bagātību medības!

efacilitator

Dokuments kursu koordinatoriem / metodiskie norādījumi nodarbību vadītājiem

Saturs: nodarbības ilgums, nepieciešamie materiāli (nepieciešamā datorprogrammatūra u.c.), grupas lielums, dalībnieku iepriekšējās zināšanas, apgūstamās zināšanas, nodarbību norise.

Dace Krauja
Kraujas kundzei vajadzīga Jūsu palīdzība: Dacei Kraujai iespējami īsākā laika posmā jāuzlabo angļu valodas zināšanas un datorprasmes. Lai to sasniegtu, viņai nepieciešams intensīvais kurss. Dace dzīvo Emburgā, Jelgavas novadā, un viņai nav daudz laika un naudas resursu šai apmācībai. Kraujas k-dze grib izmantot internetu, lai sameklētu informāciju un salīdzinātu risinājumus. Mēs aicinām Jūs palīdzēt Dacei atrisināt apmācību jautājumu. Lai to veiktu, sekojiet norādījumiem, kurus atradīsiet dokumentā (2. nodarbība: Meklēšana internetā – Dace Krauja). Kad esat beiguši, apskatiet iespējamos risinājumus.
 

2. nodarbība: Meklēšana internetā – Dace Krauja

2. nodarbība: Meklēšana internetā – Dace Krauja - risinājums

Tagad Jūsu kārta! Tagad Jūsu kārta! Izpildiet šos uzdevumus atbilstoši savai situācijai un atrodiet risinājumu atbilstoši savām mācību vajadzībām. Apskatiet iepriekš aizpildīto dokumentu 2.nodarbība: Meklēšana internetā – Dace Krauja un dokumentu 2. nodarbība: Meklēšana internetā – Viss ir Jūsu ziņā un sāciet savas “Bagātību medības”.
 

2. nodarbība: Meklēšana internetā – Viss ir Jūsu ziņā!

Pasniedzēju rokasgrāmata sniegs Jums nepieciešamo informāciju, lai varētu izmantot Tiešsaistes Nodarbinātības Rīku “Key competences for all“. Nodarbinātības Rīks paredzēts pieaugušo apmācībām, palīdzot apgūt prasmes, kas nepieciešamas nodarbinātībai un savas individuālās konkurētspējas uzlabošanai darba tirgū. Apmācībās izmantota inovatīva, IKT orientēta un lietotāja vajadzībām personalizēta apmācību metodika.


Management access
Toolkit access
Access to the Project Management
Access to Toolkit Management


SUPPORTED BY